sunnuntaina, heinäkuuta 29, 2007

Verkkoon sopivia tehtävätyyppejä

Kun tuo nykyinen käsikirjoitus on menossa salasanojen taakse, laitain taas yhden toivottavasti käyttökelpoisen poiminnan tähän. Tietoa toistavat, perinteiset tutkielmat ja oppikirjatehtävät sopivat huonosti verkkotyöskentelyyn. Tehtävän asettelussa pitää vaatia jollakin tavalla uniikkia tiedon prosessointia, jotta tehtävän vastausta ei saa kopioimalla netistä.

Olen koonnut tällaisista tehtävätyypeistä listää. Mielelläni otan vastaan täydennystä.
 • aiheen pohtiminen joko yksin tai ryhmäkeskustelussa
 • arvioinnit ja arvostelun laatiminen
 • havaintojen kerääminen
 • kuvittelu ja mielikuvien luominen
 • käsitekartan tai -kaavion tekeminen
 • luokittelujen, taulukoitten tai listojen laatiminen
 • mielipiteitten esittäminen ja perustelu
 • omien oletusten esittäminen annetun tiedon pohjalta
 • omin sanoin ja omien esimerkkien avulla aiheen kuvaaminen
 • teoreettisen tiedon soveltaminen käytännön tilanteeseen
 • tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen
 • työprosessin raportoiminen
 • yhteenvedon kokoaminen
 • vertailujen tekeminen
 • virheiden ja heikkouksien etsiminen

Ei kommentteja: