maanantaina, toukokuuta 01, 2006

Verkon sosiaaliset välineet laajentamassa konferenssia

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa 2006 - Teemu Arina: "Ihmiset käyvät konferensseissa monista syistä. Yleisin syy ei usein kuitenkaan ole varsinaisesti konferenssin sisältö esityksineen, vaan konferenssin aihepiiriin liittyen se yhteisö ihmisiä, joiden kanssa on mahdollisuus olla konferenssin aikana vuorovaikutuksessa.

Pääpaino monissa konferensseissa tuntuu tänä päivänä olevan passiivisella kuuntelemisella, varsinaisen vuorovaikutuksen keskittyessä kahvitauoille.

Uskon, että on olemassa vaihtoehto, jolla passiiviset kävijät voidaan vapauttaa powerpoint-kahleista ja tehdä heistä aktiivisia osallistujia. On mahdollista herättää aihepiiri dialogin kautta henkiin muokkaamatta hyväksi todettua esitystapaa. "


Tutustu Teemu Arinan hyviin ohjeisiin konferenssin laajentamisesta sosiaalisen webin avulla. Ohjeet on laadittu ITK 2006 konferenssia varten. Monet ohjeista soveltuvat suoraan erilaisille kursseille.

Teemu Arinan ohjeet tukevat myös nykyisiä oppimiskäsityksiä, esimerkiksi: opittu perustuu aiemmalle tiedolle, opittu ei siirry omaksi ilman reflektointia, motivaatio kytkeytyy tunneilmapiiriin ja sosiaaliseen nosteeseen, kirjoittaminen tukee aktiivista oppimista, kriittinen ajattelu vaatii asioiden näkyväksi tekemistä, vertaisilta voi oppia paljon, oppiminen on sosiaalista tiedon rakentelua...

Ei kommentteja: