perjantaina, toukokuuta 26, 2006

Blogit ja kriittisen ajattelun taidot

Kotkan lukioitten tvt-vesossa viime huhtikuussa historian opettajien ryhmä oli pohtinut verkkolähteiden luotettavuutta. Oppikirjatkin sisältävät virheitä, mutta niiden virheitä on kohtuullisen helppo kontrolloida (jos opettaja lukee kirjan tarkkaan ja hallitsee asian kirjan tekijää laveammin). Vaan entä, jos annan opiskelijalle viitteiksi verkkolähteitä? En kykene kontrolloimaan niiden paikkansapitävyyttä.

Avoin, julkinen ajattelu ja keskustelu ovat hyviä menetelmiä kehittää kritiikin taitoa. Blogeihin kriittinen asioiden tarkastelu on liittynyt syntyajoilta alkaen. Blogit ovat kommentoineet toisiaan, linkittyneet keskenään ja koonneet alan asiantuntijoita yhteen. Blogimerkintöjen kommenttikeskusteluissa tuodaan usein esille erilaisia näkökantoja ja korjataan kirjoittajan tekemiä virheitä perustellen, usein linkittämällä lähteisiin.

Historian lisäksi blogi voi toimia monessa muussa oppiaineessa kriittisen ajattelun välineenä. Minua jäi kutkuttamaan tuo historian opettajien ajatus kriittisestä ajattelusta. Tietoyhteiskunnan kansalaistaitoihin kuuluu ehdottomasti kyky arvioida eri lähteiden luotettavuutta. Teema yhdistää montaa oppiainetta. Olisi kiinnostavaa perustaa eri oppaineitten yhteinen kriittisen ajattelun blogi... no, tämä tuli mieleen juuri äsken, kun luin Matti Lintulahden Mediablogia (jossa kirjoittaja keskustelee journalismin tulevaisuudesta, kansalaisjournalismista, blogeista ja netistä).

Ei kommentteja: