sunnuntaina, toukokuuta 07, 2006

Oppimisen oivalluksia » Arkisto » Blogit yliopisto-opetuksessa

Oppimisen oivalluksia -blogissa Tampereen yliopiston kielikeskuksen amanuenssi Jaana Fränti tarjoaa blogien opetuskäytöstä kiinnostuneelle oivallista luettavaa, esimerkiksi 25.4.06:
Blogit yliopisto-opetuksessa: "Oppiminen perustuu usein kirjoittamisen kautta tapahtuvaan reflektointiin ja varsinkin verkkokursseilla oppiminen todentuu tekstien kautta. Verkko on oppimisympäristö, johon blogit luontaisesti soveltuvatkin. Ne ovat yksinkertaisia käyttää ja tekninen kynnys niiden kirjoittamiseen on matala. Blogien ominaispiirteitä Majavan (2005) mukaan ovat henkilökohtaisuus, diskursiivisuus, verkostomaisten yhteisöjen synnyttäminen sekä erityisesti julkisuus."

Ei kommentteja: