lauantaina, kesäkuuta 05, 2010

Muodollisesta avoimeen oppimiseen

Suuresti arvostamani Tuulion pedagogi on lähettänyt blogiavaruuteen viisaita mietteitä. Tätä 1.6.10 mietittyä  Tieto, uskomus ja intuitio sopii märehtiä pitkään, vaikka sanoina mietintö ei pitkä ole, mahtuu kevyesti siteesauksena tähän:
"Opetus liitetään tavallisesti tietoon. Puhutaan siitä, mitä tieto on ja mikä esimerkiksi on sen suhde  uskomuksiin ja intuitioihin.  Aktiivinen tieto on tietämistä, ja silloin on kyse tekemisestä.  Tietäminen tekemisenä taas liittyy havaitsemisen-tietämisen-tekemisen kokonaisuuteen. Uskomuksiin ja intuitioihin kytkeytyvät tunteet ja emotionaalisuus. Opetamme tietoa, uskomuksia ja intuitioita niiden itsensä avulla."
Tänään jätin vuodeksi jäähyväiset (aikuis)lukiolle. Yhdeksän vuotta formaalin kouluttamisen toimessa on ollut innostavaa ja kummallista. Kummastus on heittänyt tänne, netin sosiaalisille areenoille. Ja kehittelemään uusia lähestymisiä, kuten ilmiöpohjaista oppimista.

Filosofian opintojen myötä suhteeni tietoon on kyseenalaistunut entisestään. Muistan elävänä maanviljelijävuosilta Harjun maatalousoppilaitoksen (oppimiskeskuksen) silloisen (1993) rehtorin Olavi Ropposen toteamuksen siitä, että ihmiset ovat tehneet nämä määrittelyt ja ihmiset voivat myös niitä muuttaa. Kiveen hakattu pysyy kivessä, mutta elämä on jotain muuta.

Tietäminen tekemisenä on arveluni mukaan entistä arvokkaampi asia. Emme elä periaatteilla, emme strategioilla, vaan teoilla ja toiminnoilla. On valittava, on tehtävä, on otettava ote. Pidettävä huolta. Toimittava. Siis konkreettisesti, myös virtuaalisissa ympäristöissä.

Ei kommentteja: