maanantaina, toukokuuta 24, 2010

Miten tasoittelisit verkkotäydennyskoulutusta? #tv0

Miten paljon tähän pitäisi varata työaikaa? Kuinka kauan menee sosiaalisen median opetuskäytön oppimiseen?

Olemme ideoineet Avoimet verkostot oppimiseen AVO-hankkeessa virtuaalisen roadshown (lihasmassan roudailu on työlästä, aikaavievää ja kallista, joten roudataan vain sisältö ja ohjaus). Ensimmäinen pilotti vedettiin viime talvena (asiakkaan työtiloissa). Tuotekehittelyä jatketaan kesän aikana ja oheispalveluakin on luvassa podcast-sarjan ja online-klinikan avulla.

Työstämisen yhteydessä tulivat vastaan nuo usein aiemminkin kuulemani kysymykset tarvittavasta ajasta. Koska kyse on verkossa tapahtuvasta täydennyskoulutuksesta, johon jokainen osallistuu omista lähtökohdistaan ja omilla tavoitteillaan, ei vastausta voi muotoilla tyyliin x tuntia. Muotoilin siis karkeasti kolmeen tasoon ja vähän omista tavoitteista ja olemassa olevasta osaamisesta riippuen liukumavaraa tähän tapaan (bussimatkalla kirjoiteltua jalostamatonta tekstiä):

Tasot 1-3 oman tavoitteen mukaan (1=tulla tietoiseksi asiasta, 2=harjoitella käytäntöä, 3=soveltaa opittua)

Tasolla 1 yhden osion työmäärä on 1-2 tuntia ja koostuu etäluennon seuraamisesta sekä verkkoaineistoon tutustumisesta.

Tasolla 2 osion työmäärä on noin 2-6 tuntia lähtötasosta riippuen ja edellisen lisäksi työskentelyyn kuuluu osioon kuuluvien harjoitusten tekeminen ja reflektoivaan keskusteluun osallistuminen.

Tasolla 3 sukelluskurssilainen edellisten lisäksi vie opittua omaan työtoimintaansa tai muuhun käytännön arkeen ja tekee mahdollisesti jatkosuunnitelmia soveltamisesta sekä esittelee aihetta mahdollisesti myös työkavereilleen yms. jolloin aikaa kuluu kaikkineen 4-16 tuntia ja toki syventymisen laajuudesta riippuen enemmän.

Ei kommentteja: