keskiviikkona, huhtikuuta 27, 2011

Sosiaalisen median pedagogiikka

Kollega kysäisi sähköpostitse sosiaalisen median pedagogiikasta, miten rakentaisi aiheesta opetustuokion. Latelin päähineestä tosi nopsaan virikkeeksi seuraavaa:  • open education, open learning, open access, avoimuus
  • aktiivisen ja yhteisöllisen oppimisen menetelmät
  • yhdessä tuottaminen, ei pelkkä lopputulos vaan koko prosessi
  • näkyväksi tekeminen, askelittain tavoitteeseen, välitavoitteiden ja lopputuloksen reflektointi (yksin ja ryhmässä)
  • vertaisoppiminen, vertaistyöskentely, lähikehityksen vyöhyke
  • opettaja oppimisen mahdollistajana, kokeneempana vertaisena, tuutorina ja mentorina
  • sosioemotionaalinen kokemus, rohkeus oppia, keskeneräisyyden sietäminen, osaamisen näkeminen, erehtymisten ja virheiden sietäminen
  • yhteistoiminnan pelisäännöt, vastuunotto, koordinointi, työn jakaminen, asiallinen toisen teoksen hyväksi käyttäminen (siteeraaminen, luvallinen aineisto, julkaisuluvat, tekijänoikeudet)
  • luovuus, ilmaisukeinot, informaatiosisällön muuntaminen muodosta toiseen (kuten akateemisesta tekstistä tuotettu sarjakuva vaatii omaa oivallusta ja on siten vakavasti otettava tapa tuottaa osaamista näkyväksi)
  • arviointimenetelmät, arvioinnin läpinäkyvyys ja selkeys, arviointi ja koekäytänteet tukemassa oppimista

Mitä puuttuu?

Miikka Salavuon blogista löytyy paljon hyvää aiheesta, samoin Juhana Kokkoselta ja Jean Hartin tuore opus The Social Learning Handbook  arvostelujen mukaan pureutuu myös itse asiaa.

2 kommenttia:

Sarpe kirjoitti...

Paljon hyvää asiaa. SP

Esa Kukkasniemi kirjoitti...

Erinomainen tiivistys, vaikka "päähineestä" olisikin. Toisten päähineestä vaan löytyy enemmän levykapasiteettia ;-)