perjantaina, elokuuta 13, 2010

Maailman hahmottamista – netissä ja muualla

Tiedon jyvä blogissa Oskari Uotinen kyseli lukijoiden suhdetta some-maailman pirstoutumiseen ja mahdollista someväsymystä. Kysymys on ollut esillä monissa paikoissa. Varmaan on niin, että integroitumista tapahtuu ja siltoja eri foorumeitten välille syntyy lisää.

Silti olen kysymyksestä tätä mieltä, tässä kommenttini edellä mainittuun blogikirjoitukseen:

Tämä kysymys lienee aika henkilökohtainen. Ihmisen mieli liimaa asioita. Koko todellisuutemme on havaintosirpaleista liimattu ja osa eheäksi kokemiamme havaintoja on jopa aivojen täydentämää. Minun reaalimaailmassani on liikkumista luonnossa, maaseudulla, kaupungeissa, kulkuneuvoissa, rakennuksissa. En koe somea yhtään sen mutkikkaampana kuin pirstoutunutta reaalimaailmaa. Eihän reaalimaailmassakaan aina jouda joka paikkaan, välillä ei huvita ja joskus ei löydä. Ihan normaalia.

1 kommentti:

Oskari Uotinen kirjoitti...

Sosiaalisen median palvelut elävät koko ajan, ja sitä mukaa kun uusia palveluita tulee, niiden elinehto on toimiva integrointi muihin välineisiin.

Ehkä välineiden erilaisuus on rikkautta. Erilaiset ihmiset viestivät eri paikoissa, jolloin jatkaen Annen ajatusta, läsnäoloa eri välineissä voi verrata vaikkapa toimimiseen omissa harrastusporukoissa, työpaikalla, perheessä, kaveripiirissä jne.