lauantaina, kesäkuuta 14, 2008

Ajatuksia kartalle

Erilaiset ajatus/mielle/käsitekarttaohjelmia on ollut kaupallisella puolella tarjolla (esimerkiksi MindManager). Ilmaisohjelmiakin on, kuten FreeMind ja pedagogisesti suunniteltu Cmap.

Yhteisölliseen työskentelyyn sopivia verkkopalveluita on löytynyt muutamia: Mind42, WiseMapping ja MindMeister. Viimeksimainittu tarjoaa nyt myös mahdollisuuden offline-työskentelyyn. Näitä etsitään lisää ja kokeillaan yhdessä (Sometun projekti vireillä).

Mindmap on rekisteröity tuotemerkki ja viittaa miellekarttaan, jossa selitettävä sana/ilmiö sijoitetaan keskelle. Käsitekarttatekniikassa sana/ilmiö sijoitetaan sivun yläosaan ja sitä puretaan auki seuraavien käsitteellisten tasojen ja suhteita kuvaavien verbien avulla. Miellekartan ja käsitekartan ero hahmottuu hyvin Åbergin esimerkistä. Lisäksi visualisointiin käytetään erilaisia vuokaavioita, klustereita ja grafiikan kehittyessä kolmiulotteisia malleja (pientä vihiä antaa 3D Topicscape). Gowinin pedagogisesti kehittämä Tietovee toimii hyvin käsiteltävän asian jäsentäjänä ja rajaajana, mutta vaatii myös opettelua (ei yhtä tunnettu kuin edelliset, ks. lyhyt kuvaus). Myös aikajanat ja niihin yhdistetyt ajatuskartat kiinnostavat. Sillä puolella olisi vielä paljon kehittämisvaraa.

Kaikenlaisia hyviä vinkkejä aiheesta otetaan ilolla vastaan ja levitykseen (ks. päivittyvä linkkisivu)!

Lisätietoa:
Wikipedia Commons: kuvia erilaisista kartoista.
Opiskelijakirjaston perusohjeet ajatuskartan tekemiseen.
Käsitteistä suomenkielisessä Wikipediassa
Mauri Åberg: Parannetut käsitekartat ja Vee-heuristiikat

Ei kommentteja: